STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

SHIRO & BASIA

GRÓDEK

relikty zamku krzyżackiego

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


NA MIEJSCU DAWNEGO ZAMKU ZNAJDUJE SIĘ DZISIAJ WYKOP PO STUDENTACH I POSZUKIWACZACH SKARBÓW


DZIEJE ZAMKU


N

ie­wiel­ki za­mek krzy­żac­ki pod­le­ga­ją­cy kom­tu­rii w Świe­ciu zbu­do­wa­no przy­pusz­czal­nie w okre­sie mię­dzy 1308 a 1360 na miej­scu drew­nia­ne­go gro­du. His­to­ria funk­cjo­no­wa­nia tej kie­szon­ko­wej wa­row­ni jest dość kró­tka i opie­ra się ra­czej na do­mys­łach niż pot­wier­dze­niach źród­ło­wych. Wia­do­mo, że już w po­ło­wie XV stu­le­cia za­mek prze­kształ­co­no w fol­wark, a po 1466 na sku­tek pos­ta­no­wień po­ko­ju to­ruń­skie­go tra­fił on w rę­ce pol­skie. Praw­do­po­dob­nie wkrót­ce po­tem zos­tał o­pusz­czo­ny. Je­go za­bu­do­wa­nia ro­ze­bra­no w XVIII wie­ku.


ARCHITEKTURA


Z

amek stał na szczy­cie wzgó­rza po­ło­żo­ne­go na pra­wym brze­gu rze­ki Wdy. Mu­ro­wa­ny, wy­bu­do­wa­ny na pla­nie nie­re­gu­lar­nym zes­pół skła­dał się z przed­bra­mia oraz zam­ku właś­ci­we­go. Za­mek właś­ci­wy o wy­mia­rach pod­sta­wy o­ko­ło 23x40 met­rów miał trzy skrzyd­ła: po­łud­nio­we, pół­noc­ne o­raz skrzyd­ło wschod­nie z ka­pli­cą. Od za­cho­du sta­ła wy­su­nię­ta przed kur­ty­nę wie­ża bram­na. Ca­łość u­bez­pie­cza­ła su­cha fo­sa. Na zew­nątrz ob­wo­du funk­cjo­no­wa­ło nie­wiel­kie pod­zam­cze.PLAN ZAMKU: 1. SKRZYDŁO POŁUDNIOWE, 2. SKRZYDŁO PÓŁNOCNE, 3. SKRZYDŁO WSCHODNIE, 4. WIEŻA BRAMNA


STAN OBECNY


Z

XIV-wiecz­nej wa­row­ni nie po­zos­ta­ło zbyt wie­le pa­mią­tek. Ak­tu­al­nie przed­sta­wia o­na coś na kształt nie­du­że­go, roz­grze­ba­ne­go przez stu­den­tów wy­ko­pu, w któ­rym po­nie­wie­ra­ją się ma­łe ka­mie­nie, ka­wał­ki ce­gieł i po­tłu­czo­nych ka­fli (ka­fle wy­glą­da­ją na współczesne). W nie­któ­rych miej­scach prze­bi­ja­ją się nie­śmia­ło nie­wiel­kie par­tie ce­gla­nych mu­rów przy­zie­mia.


POZOSTAŁOŚCI FUNDAMENTÓW WIEŻY (?)


DOJAZD


P

o­zos­ta­łoś­ci zam­ku znaj­du­ją się na za­le­sio­nym wzgó­rzu, na pra­wym brze­gu sta­re­go ko­ry­ta rze­ki, oko­ło 1-1,5 km na za­chód od no­we­go ko­ry­ta Wdy (przy któ­rym stoi e­lek­trow­nia), kil­ka­set met­rów w kie­run­ku za­chod­nim od koś­cio­ła; za mos­tem. Po prze­kro­cze­niu wy­sy­cha­ją­cej rze­ki na­le­ży iść ła­god­nie skrę­ca­ją­cą w le­wo grun­to­wą dro­gą pod gór­kę; dro­ga ta pro­wa­dzi pros­to do ce­lu. Te­ren jest o­gól­nie dos­tęp­ny.
LITERATURA


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


W pobliżu:
Świecie - ruina zamku krzyżackiego z XIV w., 18 km
Grudziądz - relikty zamku krzyżackiego z XIII w., 28 km
Chełmno - relikty zamku krzyżackich mistrzów krajowych z XIII w., 29 km
Nowy Jasieniec - ruina zamku krzyżackiego z XIV-XVI w., 39 km
Nowe - zamek krzyżacki z XIV w., przebudowany, 40 km
STRONA GŁÓWNA


tekst: 2013
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek